Στόχοι


 • χαρτογράφηση της Ελληνικής αγοράς και αποτύπωση των αναγκών, προσδοκιών όσον αφορά την προσφορά/ζήτηση αποθηκευτικών χώρων και υπηρεσιών αποθήκευσης
 • ανάπτυξη ενός «Εικονικού Εμπορευματικού Κέντρου» στην περιοχή της Θεσσαλονίκης , για:
  • την γεφύρωση της προσφοράς και ζήτησης αποθηκευτικού χώρου σε πραγματικό χρόνο
  • την δημιουργία ενός οικοσυστήματος μεταξύ εμπορικών/βιομηχανικών επιχειρήσεων και φορέων υπηρεσιών logistics
  • την διευκόλυνση της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης αποθηκευτικών χώρων με την χρήση καινοτόμων τεχνολογικών
  • την παροχή συνεργατικής αποθήκευσης μεταξύ επιχειρήσεων
  • την προσφορά των ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων
  • Προσδιορισμός δίκαιου τιμήματος (Fair price) αποθήκευσης
χαρτογράφηση της Ελληνικής αγοράς και αποτύπωση των αναγκών

Μεθοδολογία Υλοποίησης


Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα του έργου, κατεβάζοντας το Παραδοτέο που σας ενδιαφέρει εδώ