Νέα / Εκδηλώσεις


Απρίλιος 2021
Φεβρουάριος 2021
Νοέμβριος 2020
Οκτώβριος 2020

Στις 21 Οκτωβρίου 2020, το WareM&O συμμετείχε στο συνέδριο Logistics Solutions 9, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, παρουσιάζοντας στους συμμετέχοντες το έργο και την πλατφόρμα VFC που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του WareM&O για τη διευκόλυνση της on-demand αποθήκευσης στην Ελλάδα.

Συνέδριο Solutions 9
Ιούνιος 2020

ο WareM&O συμμετείχε ενεργά στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 17-19 Ιουνίου 2020. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το WareM&O παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: The rise of the on-demand warehousing: Is the Greek market ready for this change? Περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα και τα αποτελέσματά της θα βρείτε εδώ. Την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε μπορείτε να τη βρείτε εδω

5th Conference on Sustainable Urban Mobility
Φεβρουάριος 2020
Οκτώβριος 2019
Απρίλιος 2019
Φεβρουάριος 2019

Το WareM&O παρουσιάζει το πρώτο ενημερωτικό τεύχος του έργου της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ». Στο παρόν τεύχος περιγράφονται αναλυτικά το αντικέιμενο και οι στόχοι του έργου, καθώς και η μεθοδολογίας υλοποίησής του. Επίσης, στο 1ο τεύχος θα βρείτε νέα του WareM&O από την 1η ομάδα εστίασης (focus group) που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ. Ακόμη, θα βρείτε νέα και φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή του WareM&O στο συνέδριο Logistics Solutions VI που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, στις 5 Φεβρουαρίου 2019. Τέλος, στο τεύχος αυτό περιγράφονται τα επόμενα βήματα της κοινοπραξίας του έργου για την υλοποίηση του WareM&O.

Newsletter Τεύχος 1
Ιανουάριος 2019

Αποτελέσματα της 1η ομάδας εστίασης (focus group) που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου WareM&O με συμμετέχοντες κορυφαίες εταιρείες Logistics και Εμπορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ένα νέο ερευνητικό έργο, το WareM&O, της δράσης εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018 και θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια, τον Μάιο του 2020.

Στόχος του WareM&O είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός «εικονικού» εμπορευματικού κέντρου» στην περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς και στο σύνολο της χώρας, το οποίο στοχεύει στην γεφύρωση της προσφοράς και ζήτησης αποθηκευτικού χώρου για εκμετάλλευση με γνώμονα την διευκόλυνση της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης αποθηκευτικών χώρων και επομένως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων που διαθέτουν τους χώρους αυτούς στην περιοχή

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) συνεργάζεται με την εταιρεία ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.(TREDIT A.E) (Συντονιστής του έργου) και με την εταιρεία συμβούλων σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας Planning Α.Ε.(Σύμβουλος/Υπεργολάβος).

Την Τρίτη 22/1/2019 έλαβε χώρα στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ η 1η ομάδα εστίασης (focus group) του έργου WareM&O με συμμετέχοντες τους κύριους εταίρους και. κορυφαίες εταιρείες Logistics και Εμπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη και Αθήνα).

Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι κύριοι στόχοι και τα αρχικά αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης του έργου πάνω στις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς όσον αφορά την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των εγκαταστάσεων, υποδομών και πόρων logistics της χώρας.

Έπειτα από εκτενή ανάλυση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για βελτίωση της ορατότητας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων προκειμένου οι Ελληνικές επιχειρήσεις να επιτύχουν την απαραίτητη ευελιξία και να ανταποκριθούν έγκαιρα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις της εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας.

Οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων στην αναγκαιότητα της ύπαρξης και λειτουργίας του “WareM&O Eικονικού Eμπορευματικού Kέντρου» ως κύριο αρωγό προς την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.

Τέλος, όλες οι εταιρείες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση συνεισέφεραν στην ερευνητική μελέτη του έργου παρέχοντας πληροφορίες των δραστηριοτήτων τους ενώ εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 1) παρακολούθηση και ενεργή συμμετοχή τους σε μελλοντικές δράσεις του έργου 2) συμμετοχή τους ως δυνητικοί χρήστες στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής του εργαλείου που πρόκειται να αναπτυχθεί.

Το WareM&O καλεί όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν ανάγκες αποθήκευσης να συνδράμουν στο έργο αυτό επικοινωνώντας τις ανάγκες και προσδοκίες τους μέσω του ερωτηματολογίου: WareM&O ερωτηματολόγιο , προκειμένου να αναπτυχθεί το κατάλληλο εργαλείο που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα τους και θα βελτιώσει την αποδοτικότητα των υπηρεσιών τους.

1η ομάδας εστίασης (focus group)

Πληροφορίες επικοινωνίας:

  • Γεωργία Αυφαντοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών και Αναπλ. Διευθύντρια ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ Τηλ 2310498438/ email: gea@certh.gr
  • Ξένου Ελπίδα, Υπεύθυνη έργου ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Τηλ: 2310498440/ email: elpixenou@certh.gr

Εταίροι του έργου:

  • ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ
  • TREDIT S.A.

Ιανουάριος 2019

Το WareM&O καλεί όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν ανάγκες αποθήκευσης να συνδράμουν στον σχεδιασμό και ανάπτυξη του WareM&O Eικονικού Eμπορευματικού Kέντρου» επικοινωνώντας τις ανάγκες και προσδοκίες τους μέσω του ερωτηματολογίου:

Eπισκόπησης αναγκών αποθήκευσης της Ελληνικής αγοράς

προκειμένου να αναπτυχθεί το κατάλληλο εργαλείο που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα τους και θα βελτιώσει την αποδοτικότητα των υπηρεσιών τους.